Prasa regionalna w Polsce, informacje o dziennikach regionalnych.


Prasa regionalna

Informacje o prasie regionalnej w Polsce.

Prasa regionalna

Prasa regionalna

 
 

Prasa regionalna - Media w Polsce mają wielki wpływa na ludzi. Oddziaływają one na odbiorców w różny sposób. Dużą rolę odgrywa prasa. Obok ogólnopolskich gazet dość silną pozycję ma także prasa regionalna.

Na terenie całego kraju ukazują się 24 dzienniki regionalne. Ich łączny nakład wydawniczy przekracza 2 miliony egzemplarzy. Dostarczają one informacji o danym regionie, mieście czy dzielnicy. Powoduje to, że czytelnik czuje się bardziej związany z gazetą. Prasa opisuje jego najbliższe otoczenie. Czytelnik darzy taką gazetę większym zaufaniem, dlatego sięga po nią częściej niż po ogólnokrajowy tytuł.

Wysoka sprzedaż oraz zaufanie czytelników powodują większe zainteresowanie zamieszczenia reklamy w takich gazetach. Prasa regionalna pod tym względem wygrywa rywalizację z prasą ogólnopolską. Mniejszy nakład i dotarcie do mniejszej ilości czytelników nie odstrasza reklamodawców, lecz decydujące znaczenie ma tutaj niższa cena.

Prasa regionalna opisuje wydarzenia, które miały miejsce na stosunkowo niewielkim terenie. Czytelnicy dowiadują się o tym, co się dzieje w ich regionie. Dlatego w takich gazetach mogą być umieszczane wszelkiego rodzaju ogłoszeni, na przykład związane z pracą, kupnem, sprzedażą oraz oferowanymi usługami.

Gazety nie obejmują wyłącznie terytorium danego województwa czy powiatu. Obszar wydawania może być znacznie mniejszy. Wydawana może być prasa szkolna czy też akademicka. Coraz częściej można się spotykać z prasą wydawaną przez różnego rodzaju spółdzielnie, stowarzyszenia czy kluby sportowe. Idea ich publikowania nie zakłada osiągania zysków, lecz rzetelne informowanie czytelnika, przy czym sama gazeta jest często bezpłatna.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE